Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se pro­jek­ti­kon­kurss

369

Kuu­sa­lu val­la noor­te­kes­kus kor­ral­dab val­la noor­te­le pro­jek­ti­kon­kur­si, et är­gi­ta­da neid ise üri­tu­si väl­ja mõt­le­ma ja lä­bi vii­ma. Noor­te esi­ta­tud pro­jek­ti­de toe­tu­seks on ja­ga­da kok­ku 2000 eu­rot, pro­jek­te oo­da­tak­se 25. märt­si­ni. Noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik üt­les, et ees­märk on õpe­ta­da noo­ri pro­jek­te kir­ju­ta­ma, neil tu­leb en­da­le lei­da täi­sea­li­ne men­tor. Ju­ba on uu­ri­tud ja rää­gi­tud, et plaa­ni­tak­se kü­si­da toe­tust noor­te­fil­mi jaoks, kuul­da on ol­nud muu­si­ka­fes­ti­va­li kor­ral­da­mi­se ideest ja kül­lap tu­leb veel ideid, aval­das ta loo­tust.