Algas Raasiku valla teehoiu kava koostamine

780

Raasiku vallavolikogu algatas valla teehoiukava koos­tamise. Vallavanem Aare Ets selgitas, et teehoiukavas määratakse ära teetööde kavandamine, projekteerimine, ehitus, remont, tee- ja kaitsevööndi hooldamine, teekasutuse korraldamine ning teede haldamisega seotud tegevused. Teehoiukavasse pannakse kirja kohalike teede ehitus- ja remondiobjektid ning teede hoolduseks kulutatavad summad. Teehoiukava koostamisel arvestatakse teede pikkust, laiust, katte tüüpi ja muud, peale selle hinnatakse välitöödel teede seisukorda ning täpsustatakse vajalikke ehitustöid. Teehoiukava peaks valmima augustiks. Vallavanem lubas tä­na­vuste tee­tööde nimekirja ja järje­korra esi­tada voli­ko­gu­le juuni­kuus.

Eelmine artikkelLaps jooksis sõiduteele
Järgmine artikkelKuusalu-Jõelähtme laulu- ja tantsupäev oli pühendatud Ruu küla kaitsele