Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li di­rek­to­riks saab TAR­MO VEL­MET

972

Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si tu­le­mu­se­na va­li­ti Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li uueks di­rek­to­riks Ko­se muu­si­ka­koo­li se­ni­ne di­rek­to­r Tar­mo Vel­me­t, kes on ka fa­go­tiõ­pe­ta­ja Ko­se ja Nõm­me muu­si­ka­koo­lis ning Ot­sa-koo­lis. Kandidaate oli konkursil kolm, kõik kutsuti vestlusele. Uus di­rek­tor asub töö­le 1. no­vemb­rist, selle ajani ju­hib koo­li se­ni­ne di­rek­tor Paul Him­ma, kes on ot­sus­ta­nud jää­da pen­sio­ni­le.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 12. septembril
Järgmine artikkelKas ja kui­das säi­li­ta­da nõu­kaaeg­set