Kuu­sa­lu korv­pal­lu­rid tu­lid Har­ju meist­riks

2699
Har­ju­maa tä­na­vu­ne korv­pal­li­meis­ter – Kuu­sa­lu val­la võist­kond Tal­linn­sa­lu.

Lau­päe­val, 5. mail toi­mu­sid Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses Har­ju­maa 2018. aas­ta meist­ri­võist­lu­sed korv­pal­lis.

Nel­ja võist­kon­na seas saa­vu­tas esi­ko­ha Kuu­sa­lu val­la võist­kond Tal­linn­sa­lu, kes või­tis kõik kolm män­gu. Kii­li Spor­dik­lu­bi alis­ta­ti 31:25, Ko­se Spor­di­kool 39:18 ja Sa­ku Korv­pal­lik­lu­bi 26:21. Kuu­sa­lu val­la võist­kon­da kuu­lu­sid Jar­let Mä­gi, Alex Tam­me­mäe, Tar­go Tamm, Karl-Erich Or­gu­saar, Karl-Pee­ter Junk, Krist­jan Prüüs, Kas­par Osi­la ja And­re Mar­tov.

Maa­kon­na meist­ri­võist­lus­tel sai 2. ko­ha Sa­ku Korv­pal­lik­lu­bi ja 3. ko­ha Kii­li Spor­dik­lu­bi.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 7 vo­li­ni­ku aval­dus 2. mail
Järgmine artikkelArhi­tekt MAAR­JA NUM­MERT tut­vus­tas va­rian­te Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja kaa­sa­jas­ta­mi­seks