Kuu­sa­lu kool on Har­ju­maa pa­rim murd­maa­tea­te­jook­sus

315

Tei­si­päe­val, 7. mail toi­mu­sid Kol­ga­kü­las Har­ju­maa tä­na­vu­sed koo­li­de meist­ri­võist­lus­tel murd­maa­tea­te­jook­sus.

Kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses oli 348 punk­ti­ga (8 jook­sust läk­sid ar­ves­se 7 pa­re­mat) Pa­rim Kuu­sa­lu kesk­kool. Keh­ra güm­naa­sium sai 307 punk­ti­ga 5. ko­ha ning 296 punk­ti ko­gu­nud Lok­sa güm­naa­sium 6. ko­ha. Põ­hi­koo­li­dest või­tis 239 punk­ti­ga (ar­ves­se läk­sid 5 pa­re­mat jook­su kuuest) Haab­nee­me kool. Aru­kü­la põ­hi­kool sai 224 punk­ti­ga 3. ko­ha. Järg­ne­sid Raa­si­ku põ­hi­kool (194) ja Ala­ve­re põ­hi­kool (186). Aeg­vii­du kool sai 8. ko­ha (177) ja Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool 13. ko­ha (39).

Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te 5×500 meet­ri jook­su või­tis Kuu­sa­lu koo­li võist­kond koos­sei­sus Keit­lyn Vol­kov, Em­ma So­fia Loo­tus, Pip­pa Vee­re­mets, Maia Hol­land ja Ma­ri­liis Tiits aja­ga 9.00 mi­nu­tit. Lok­sa güm­naa­sium sai 4. ko­ha (9.12), Aru­kü­la põ­hi­kool 8. (9.31), Keh­ra güm­naa­sium 9. (9.37), Raa­si­ku põ­hi­kool 13. (10.14), Aeg­vii­du kool 14. (10.39) ja Ala­ve­re põ­hi­kool 16. ko­ha (10.50).

Ka 6.-7. klas­si tüd­ru­ku­te esi­koht läks Kuu­sa­lu­le. Või­dua­ja 7.37 mi­nu­tit jook­sid koos väl­ja Mia Ma­ria Lips­mäe, Eli­za­bet Sats­ki, Liis­bel Al­met, Han­na-Lii­sa Kaar­mann ja Ane­te Olk­ko­nen. Aru­kü­la koo­li võist­kond sai 8. ko­ha (9.36), Keh­ra kool 9. (9.42), Ala­ve­re kool 14. (10.15), Lok­sa kool 16. (10.32), Raa­si­ku kool 17. (10.33) ja Aeg­vii­du kool 19. ko­ha (12.04).

8.-9. klas­si tü­tar­las­test tu­li Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kond Ko­se ja Sa­ku güm­naa­siu­mi­de jä­rel aja­ga 9.17 mi­nu­tit kol­man­daks. Võist­kon­da kuu­lu­sid Ka­ri­ta Raid, Anett Er­mel, Me­ri­ly Sa­lus­te, An­na­bel Aa­vik ja Mi­lee­ne Va­rik. Keh­ra kool sai 5. ko­ha (9.20), Lok­sa 6. (9.45), Kuu­sa­lu 11. (10.47), Ala­ve­re 13. (11.06) ja Aeg­vii­du 14. ko­ha (11.44).

10.-12. klas­si nei­du­de kii­reim oli Kuu­sa­lu kesk­kool aja­ga 8.51 mi­nu­tit. Võist­kon­da kuu­lu­sid Gret­tel Toom­vap, Ai­di Ger­de Tuisk, Lui­sa Val­gis­te, Kris­ti­na Mar­got Trepp ja Eg­le Pri­voi. 2. ko­ha sai Keh­ra güm­naa­siu­mi võist­kond koos­sei­sus Ma­rind­ra Soik­ka, Va­le­ria Kov­ja­ti­nets, Ke­ri­lin Mänd, Ane Laan­de ja Ka­ri­na Me­re. Nen­de aeg oli 9.31 mi­nu­tit. Lok­sa kool sa 7. ko­ha (10.35).

Ku­ni 5. klas­si pois­te 5×1000 meet­ri jook­sus tu­li Kuu­sa­lu kesk­kool Haab­nee­me jä­rel 2. ko­ha­le (19.13 mi­nu­tit). Võist­kon­da kuu­lu­sid Hu­go Saul, Ris­to Lii­vo, Mar­tin Plakk, Hend­rik Ma­dis­son ja Bru­no Ser­gio Treu­feld. Aru­kü­la kool sai 7. ko­ha (20.41), Raa­si­ku 10. (21.23), Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool 21. (21.33), Keh­ra kool 14. (22.06), Lok­sa kool 16. (22.36) ja Aeg­vii­du 19. ko­ha (23.38).

6.-7. klas­si pois­te võit­ja oli Kuu­sa­lu koo­li võist­kond (17.31 mi­nu­tit) koos­sei­sus Ad­rian Aio, Joo­nas Amer, Kaa­rel Prii­linn, Mat­tias Har­ti­kai­nen ja Jes­se Lau­ter. Keh­ra kool sai 8. (19.22), Aru­kü­la 10. (20.32), Raa­si­ku 11. (20.57), Ala­ve­re 13. (21.23), Lok­sa 15. (21.29) ja Aeg­vii­du 17. ko­ha (24.09).

8.-9. klas­si noor­mees­te hul­gas tu­li Kuu­sa­lu kesk­kool 16.32 mi­nu­ti­ga Sa­ku güm­naa­siu­mi jä­rel 2. ko­ha­le. Kuu­sa­lu koo­li eest jook­sid Ja­rek Hein­maa, Aa­ron All­mä­gi, Fred­dy Gu­nin, Ar­go Sel­jand ja Karl Ja­co Da­niel. Aru­kü­la kool sai 5. ko­ha (17.04), Lok­sa 7. (17.20), Raa­si­ku 10. (18.04), Keh­ra 12. (18.56), Ala­ve­re 13. (19.38) ja Aeg­vii­du 14. (19.53).

10.-12. klas­si noor­mees­te kii­reim oli taas Kuu­sa­lu kesk­kool (15.58 mi­nu­tit). Või­du­kas võist­kon­nas jook­sid Ka­rel Taal, And­reas Mo­za­jev, Mat­heas Trill­järv, Egert Gah­ler ja Kaur Taal. Keh­ra kool sai 5. (17.52) ja Lok­sa kool 6. ko­ha (18.52).