Kuu­sa­lu koo­li tüd­ru­kud võit­sid uju­mi­ses me­da­leid

1081

MA­RIAN­NE SEI­MAN

4. no­vemb­ril Kei­la uju­las toi­mu­nud Ees­ti Uju­mis­lii­du noor­te­sar­ja 1. eta­pil osa­le­sid 9 Kuu­sa­lu kesk­koo­lis õp­pi­vat ning Ind­rek Sei uju­mis­koo­lis har­ju­ta­vat noort sport­last.

2004. aas­tal sün­di­nud nei­du­de seas saa­vu­tas 400 meet­ri va­bau­ju­mi­ses tu­le­mu­se­ga 5.21,76 mi­nu­tit üle­kaa­lu­ka või­du Gi­ze­la Gu­nin. 50 meet­ri va­bau­ju­mi­ses oli ta aja­ga 31,00 se­kun­dit kuues. 2005. aas­tal sün­di­nud tü­tar­las­te hul­gas tu­li Lau­ra Mu­rel 50 meet­ri va­bau­ju­mi­ses isik­li­ku re­kor­di­ga 33,27 se­kun­dit pronks­me­da­li­le. Pronks­me­da­li päl­vi­sid ka 2006. aas­tal sün­di­nud Maar­ja Kat­he­ri­ne Link 50 meet­ri va­bau­ju­mi­ses (34,13) ning 2007. aas­tal sün­di­nud Em­ma So­fia Loo­tus 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses (42,27).

200 meet­ri va­bau­ju­mi­ses oli Maar­ja Kat­he­ri­ne Link aja­ga 2.50,28 mi­nu­tit viies. Em­ma So­fia Loo­tus saa­vu­tas tü­tar­las­te 50 meet­ri va­bau­ju­mi­ses ti­he­das kon­ku­rent­sis 36,39 se­kun­di­ga sa­mu­ti 5. ko­ha. Kuue pa­re­ma hul­ka mah­tus ka An­ni Ma­ri Laup­maa, kes tu­li 2006. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­ku­te 50 meet­ri va­bau­ju­mi­ses 4. ko­ha­le.