Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed võist­le­sid TV 10 olüm­pias­tar­ti fi­naa­lis

1006

13.-14. juu­nil toi­mu­sid Kärd­las TV 10 olüm­pias­tar­ti 46. hooa­ja fi­naal­võist­lu­sed, kus osa­le­sid ka 6 Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­last.
Va­ne­ma­te pois­te 9võist­lu­ses tu­li 14aas­ta­ne Ris­to Udu­saar 4769 punk­ti­ga 18. ko­ha­le. Te­ma ük­si­ka­la­de tu­le­mu­sed olid: 60 m jooks – 8,49 (775 punk­ti), kau­gus­hü­pe – 4.46 (520), kuu­li­tõu­ge – 9.50 (643), kõr­gus­hü­pe – 1.36 (520), ket­ta­hei­de – 23.16 (453), 60 m tõk­ke­jooks – 11,35 (570), tei­vas­hü­pe – 2.47 (542), pal­li­vi­se – 63.71 (746), 1000 m – disk­va­li­fit­see­ri­tud (0).
Noo­re­ma­te pois­te 9võist­lu­se lõ­pe­tas 12aas­ta­ne Ar­man Ced­rik Ki­vi­sik 35. ja te­ma ea­kaas­la­ne Joo­nas Amer 37. ko­ha­ga. 2638 punk­ti ko­gu­nud Ar­man Ced­rik Ki­vi­si­ku tu­le­mu­sed olid: ket­ta­hei­de – 25.69 (519), 60 m jooks – 10,66 (264), kau­gus­hü­pe – 3.18 (182), tei­vas­hü­pe – 1.27 (81), 60 m tõk­ke­jooks – 12,21 (438), kõr­gus­hü­pe – 1.12 (284), pal­li­vi­se – 37.41 (372), kuu­li­tõu­ge – 7.89 (498), 1000 m jooks – disk­va­li­fit­see­ri­tud (0). Joo­nas Amer ko­gus 2450 punk­ti, te­ma ük­sik­a­la­de tu­le­mu­sed: ke­tas – 12.49 (188), 60 m jooks – 10,69 (259), kau­gus­hü­pe – 3.65 (292), tei­vas­hü­pe – 0 (0), 60 m tõk­ke­jooks – 12,50 (397), kõr­gus­hü­pe – 1.04 (217), pal­li­vi­se – 36.05 (353), kuu­li­tõu­ge – 4.72 (232), 1000 m jooks – 3.41,13 (512).
Noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te 6­­-
võist­lu­ses sai 11aas­ta­ne Han­na-Lii­sa Kaar­mann 3384 punk­ti­ga 27. ning sa­mu­ti 11aas­ta­ne  Lii­sa­bel Al­met 3322 punk­ti­ga 29. ko­ha. Han­na-Lii­sa Kaar­man­ni ük­si­ka­la­de tu­le­mu­sed olid: pal­li­vi­se – 34.28 (496 punk­ti), 60 m jooks – 9,38 (690), kau­gus­hü­pe – 4.22 (623), 60 m tõk­ke­jooks – 11,03 (714), kõr­gus­hü­pe – 1.12 (421), 600 m jooks – 2.15,44 (440). Lii­sa­bel Al­me­ti tu­le­mu­sed: pal­li­vi­se – 29.39 (405), 60 m – 9,65 (624), kau­gus – 3.92 (519), 60 m tõk­keid – 11,23 (677), kõr­gus – 1.28 (599), 600 m – 2.11,23 (498).
Va­ne­ma­te tü­tar­las­te 8võist­lu­ses sai 14aas­ta­ne Car­men Pa­jus­te 4484 punk­ti­ga 34. ko­ha. Te­ma tu­le­mu­sed: 60 m jooks – 9,22 (731 punk­ti), kõr­gus­hü­pe – 1.20 (508), ket­ta­hei­de -15.24 (367), kuu­li­tõu­ge – 6.58 (484), pal­li­vi­se – 27.25 (366), 60 m tõk­ke­jooks – 10,21 (878), kau­gus­hü­pe – 4.36 (674), 600 m jooks – 2.12,84 (476).

Eelmine artikkelKuu­sa­lu, Raa­si­ku ja Ani­ja val­la jalg­pal­lu­rid Ees­ti ka­ri­ka 1/32 fi­naa­lis
Järgmine artikkelKahe pro­jek­tiaas­ta­ga on Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed käi­nud 7 rii­gis