Kuu­sa­lu koo­li­pe­re lä­bis 41 137 ki­lo­meet­rit

1345

Kuu­sa­lu kool ko­gus ter­vi­se­nä­da­la­tel „Lii­ku­mi­ne on elu alus“ lii­ku­mis­ki­lo­meet­reid nii pal­ju, et ühes­koos teh­ti rin­gi üm­ber maa­ke­ra – ko­gu­ti 41 137 ki­lo­meet­rit, maa­ke­ra üm­ber­mõõt on vei­di üle 40 000 ki­lo­meet­ri. Ar­ves­se läk­sid õpi­las­te ja õpe­ta­ja­te ke­ha­li­ne ak­tiiv­sus väl­jas­pool tun­de – jalg­si või rat­ta­ga lii­ku­mi­ne, tren­nid, ter­vi­ses­port, uju­mi­ne. Oma lii­ku­mis­test pi­did õpi­la­sed te­ge­ma pil­di, neist koos­ta­ti klas­si­de kau­pa kol­laa­žid.

Eelmine artikkelAru­kü­la kä­si­pal­li­tüd­ru­kud võit­sid Ees­ti MV hõ­be­me­da­li, poi­sid pronk­si
Järgmine artikkelValit­sus toe­tab ma­jan­dus­kas­vu, jul­geo­le­kut, rah­vaar­vu kas­vu