Kuu­sa­lu algk­las­si­de näi­tet­ru­pi­le Suu­re Vaa­la peap­ree­mia

605

Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de näi­te­ring osa­les eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel Viim­sis toi­mu­nud fes­ti­va­lil Väi­ke La­va 2018, kus võitis pea­pree­mia Suur Vaal la­vas­tu­se­ga „Juh­tu­mi­sed sõp­ra­de­ga“. Tü­kis saa­vad kok­ku karu­poeg Puh­hi raa­ma­tu ja Pu­na­müt­si­ke­se mui­nas­ju­tu te­ge­la­sed – Puhh ja sõb­rad hak­ka­vad la­vas­ta­ma „Pu­na­müt­si­kest“. Näit­le­jap­ree­mia päl­vi­sid No­ra Me­ri­voo, Eli­se Tek­ko ja Jas­min Roo­pa. Tru­pis män­gi­vad veel Ree­li­ka Viil­maa, Mikk Jõ­gi ja Ka­di Jõ­gi. Ju­hen­da­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu tun­nus­ta­ti la­vas­ta­jap­ree­mia­ga. Sa­ma la­vas­tus või­tis tä­na­vu ke­va­del Har­ju­maa fes­ti­va­li ning sai algk­las­si­de koo­li­teat­ri­te üle­rii­gi­li­sel fes­ti­va­lil erip­ree­mia vai­mu­ka an­samb­li­män­gu eest. Nii maa­kond­li­kul kui riik­li­kul fes­ti­va­lil tun­nus­ta­ti No­ra Me­ri­vood ja Eli­se Tek­kot näit­le­jap­ree­mia­ga. Sai­ma Kal­lion­si­vu rää­kis, et Viim­si fes­ti­va­lil osa­le­sid 21 trup­pi, te­gu on al­ter­na­tiiv­se üle-ees­ti­li­se fes­ti­va­li­ga, ku­hu pää­se­vad ka need la­vas­tu­sed, mis ei ole võit­nud oma maa­kond­lik­ku fes­ti­va­li. Sai­ma Kal­lion­si­vu: „On juh­tu­nud nii, et nel­jal kor­ral olen algk­las­si­de näi­tet­ru­pi­ga osa­le­nud Väi­ke­se La­va fes­ti­va­lil ja tul­nud sealt peap­ree­mia­ga. See­kord olid me lap­sed vä­ga tub­lid, kõik män­gi­sid häs­ti. Žü­rii üt­les ta­ga­si­si­det an­des, et po­le­gi mi­da­gi soo­vi­ta­da, kõik oli vä­ga häs­ti. Žü­rii lii­ge, näit­le­ja Ivo Een­sa­lu kii­tis, et te­gu on näit­le­ja­meis­ter­lik­ku­se­ga, osa­del on ju­ba väl­ja ku­ju­ne­nud oma näit­le­jas­tiil. Et ne­mad on Ees­ti teat­ri tu­le­vik – No­ra Me­ri­voo on tu­le­va­ne El­le Kull ja Eli­se Tek­ko on tu­le­va­ne Ita Ever.“

Eelmine artikkelKeh­ra küt­te­to­rus­tik jääb Vel­ko AV-le
Järgmine artikkelAni­ja val­las jät­ka­vad se­ni­sed lu­me­lük­ka­jad