Kuu­sa­lu „Aa­bit­sa Kukk“ Har­ju har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­li lau­reaat

331

Jõe­läht­me rah­va­ma­jas oli lau­päe­val ja pü­ha­päe­val, 26. ja 27. ok­toob­ril Har­ju­maa har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­val. Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter osa­les Tõ­nu Tam­me la­vas­ta­tud ka­he näi­den­di­ga, lau­päe­val esi­tas trupp „Ar­mas­tus, Pulm ja Abie­lu ehk Tu­lu­saks ju­ha­tu­seks ja Lõ­bu­saks Aja­wii­teks Noo­re-Rah­wa­le“ ning pü­ha­päe­val oli And­rus Ki­vi­räh­ki „Aa­bit­sa Kukk“ eten­dus, kus ain­sat te­ge­last män­gib Enn Kirs­man. „Aa­bit­sa Kukk“ päl­vis lau­reaa­di tiit­li. Tei­ne lau­reaat on Jõe­läht­me La­va­grupp Ki­vi­räh­ki näi­den­di­na „Kei­se­rlik kokk“. Grand Prix sai Sal­me Tea­ter. In­ge Luk­me Kuu­sa­lu­rah­va Teat­rist tun­nis­ta­ti pa­ri­maks nais­kõr­va­l­o­satäit­jaks. Fes­ti­va­lil osa­le­sid 8 har­ras­tus­teat­rit, esi­ta­ti 11 la­vas­tust.

Eelmine artikkelAni­ja val­las al­gab ela­ni­ke­kam­paa­nia
Järgmine artikkelRaasiku ja Anija vallas ohtlike jäätmete kogumisringid