Raasiku ja Anija vallas ohtlike jäätmete kogumisringid

322

Anija ja Raasiku vallas toimuvad sel ja järgmisel aastal ohtlike jäätmete kogumisringid, mille rahastamist toetab KIK. Ära saab anda peamiselt kemikaale ja nende pakendeid, patareisid ja akusid, 2. novembril, Anija vallas 9. novembril. Kokku on Raasiku vallas kogumissringe 4, Anija vallas 2 Anija ja 2 Aegviidu piirkonnas. Lisaks korraldatakse Raasiku vallas 6 ning Anija piirkonnas 4 ja Aegviidu piirkonnas 2 asbestijäätmete – eterniidi – eelneva registreerimisega kogumisringi. Raasiku valla kogumisringe toetab KIK 9395 euroga, valla osalus on 1175 eurot, Anija valla kogumisringideks annab KIK 7460 eurot, vald 940 eurot. Kogumisringe korraldab AS Epler&Lorenz, kes võitis MTÜ Jäätmehalduskeskus korraldatud riigihanke.