Kur­si teel suu­red ing­li­skeel­sed kee­lu­sil­did

783

Kuu­sa­lu val­la Kur­si kü­la ela­nik Ants Aa­man tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sel­le nä­da­la es­mas­päe­val pai­gal­da­sid kait­se­jõud Ko­su-Rau­do­ja tee­le Kur­si ja Aru kü­la teeots­tes­se uued ees­ti- ja ing­li­s­keel­sed liik­lus­mär­gid „Era­tee“ ning suu­red tahv­lid ing­li­skeel­se kir­ja­ga, et mi­li­taar­teh­ni­kal si­se­ne­mi­ne kee­la­tud. Ants Aa­man: „Aas­taid on se­da taot­le­tud, veel tä­na­vu ke­va­del sõi­de­ti õp­pus­tel Siil meie õue ja lõ­hu­ti maa­pin­da, lõ­puks küll pa­ran­da­ti. Nüüd on teeot­sad aru­saa­da­valt mär­gis­ta­tud, sõ­ja­väe­teh­ni­kaga saab keskpo­lü­goo­ni­le sõita mööda RMK ra­ja­tud teed. Sel ke­va­del on mul ol­nud küm­neid te­le­fo­ni­kõ­ne­sid kait­se­jõu­du­dest leit­nant Rul­lin­gof­fi ja ma­jor Paa­si­ga. Olen vä­ga tä­nu­lik, et prob­leem sai la­hen­du­se.“

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa­par­gis van­daa­lit­se­sid koo­li­tüd­ru­kud