Külasid kutsutakse Lahemaa rahvuspargi juubelit tähistama

1232

Laupäeval, 2. juulil tuleb kogukondlik sünnipäevapidu „Lahemaa külad – rahvuspargi pärlid“, mis lõpeb õhtuse peoga Palmses.

Lahemaa rahvuspark saab kolmapäeval, 1. juunil 45aastaseks. Keskkonnaamet kavatseb koostöös Lahemaa küladega sel puhul  korraldada 2. juulil Lahemaa päeva, mis algab hommikul külades ning lõpeb õhtul Palmse mõisa aias sõnavõttude ja kohalike taidlejate esinemise ning Viru Säru ühislaulmisega.
Keskkonnaameti Viru regiooni kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus saatis Lahemaa rahvuspargis asuvate külade külavanematele üleskutse, et pakutaks tegevusi, lisades, et fantaasia võib külades lennata.
Ta selgitas Sõnumitoojale, et plaan on kutsuda rahvast üle Eesti Lahemaale, külades võiksid toimuda töötoad, loodus- ja kultuuriloolised matkad,  mõttekojad ja mistahes muud ettevõtmised, kus osalevad oma küla inimesed ning kaasa saavad teha külalised. Või avada külakohvikuid, teha ühe päeva kodurestorane.
„Mõte on selles, et need ettevõtmised ei oleks mõeldud ainult väljastpoolt tulijatele, vaid eelkõige küladele endale – midagi saaks sel päeval Lahemaa juubelipeo raames ära tehtud. Ajaliselt võiks ettevõtmised  sättida  nii,  et  ei  algaks päris samal kellaajal, siis saaksid külalised sõita ühest külast teise ning mitmel pool kaasa lüüa. Lõpuks tuldaks kokku Palmsesse, kus peame ühise peo,“ kirjeldas Ave Paulus.
Praeguseks on küladest 2. juuli Lahemaa päeva tegevuste jaoks avatud tabelisse internetis kirja pandud Leesi rahvamajas rannakeele õpetuse päev, Uuri külas Sae talus „Meie põlised loomad ja linnud tänapäevas“. Tsitre suvemõisa kaevu juures  avatakse mälestuspink vendadele Arno ja Hugo Lepnurmele. Oandu looduskeskuses tulevad kultuuriloolised jalutuskäigus „Metskond – Oandu küla“. Kolgaküla Lainerid on pakkunud end Palmse simmanile esinema.
Päeva jooksul käib fotomäng „Märka Lahemaad“ – oodatakse fotokajastust selle päeva erinevatest sündmustest. Kes on teinud vähemalt seitsme eri ürituse kohta fotosid, saavad auhinna.
Ave Paulus: „Juubeliaasta raames toimub veel mitmeid teisi üritusi – lisaks fotokonkursile keskkonnapäev, koolitused ja seminarid. Aasta kulmineerub rahvusvahelise konverentsiga „Kohalikud kogukonnad, kultuurmaastikud ja pärand“, kuhu on tulemas kohalikud praktikud ja ka rahvusvahelised eksperdid.“
Seoses rahvuspargi sünnipäevaga kinkis rahvuspargi juhina 33 aastat töötanud Aarne Kaasik Palmses asuvale Lahemaa looduskeskusele oma fotokogu, milles on 20 000 slaidi koos rahvuspargi ja looduskaitse ajalugu kajastavate materjalidega. Lahemaa looduskeskuses saab vaadata püsinäitust piirkonna loodus- ja kultuuriloost ning osa Aarne Kaasiku fotokogust.