Kuidas olete rahul eluga Kuusalu vallas ja millised on teie ootused enne kohalike omavalitsuste valimisi uuele vallavõimule?

850

Küsitletud on juhuslikke inimesi Kuusalus ja Loksal toidupoodide juures.

Keskealine naine Kiiust: „Sotsiaalpoole abivallavanemale on pretensioone. Kui oled vallamajas ametis, siis peaksid töötama inimeste heaks. Mu tutvusringkonnas on räägitud, et vallamajja minek ei ole meeldiv, kui lähed abi paluma. Toetuste valdkond on tundlik teema, ei tohiks valusasti vastu näppe anda kohe inimestele. Just suhtumine on probleem. Minu jaoks on olnud Kuusalu vald magala, vallamajja asja pole. Noored lõpetavad keskkooli, lähevad mujale õppima, tagasi ei tule. Tuleks näidata noortele, et neist hoolitakse – kutsuda kokku, anda nõu, millist ettevõtlust vallas arendada. Kiius seisab tühjalt vana laut, võiks leida raha, teha keeglisaal.

Valima lähen, et minu hääl oleks mängus. Annan hääle samale, kellele ka enne – vallavanemale. Tundub asjalik, teotahteline, ka varem vallavanem olnud. Valima minnes ei tohiks vaadata ainult konkreetset inimest, sest kui ta nimekiri või partei pole soosingus, siis volikogusse ei pääse.“

Pensionär Kiiust: „Hoian Kuusalus tütrepoega, sest lasteaiakohti ei jätku. Hääletan üleriigilistel ja kohalikel valimistel Reformierakonna poolt, vaatan, kes nimekirjas on. Seekord kisub ka sotside poole, kui nad me vallas valimistel välja tulevad. Muidu olen eluga rahul, veevärk uuendati Kiius, tehti kõnnitee.“

Keskealine mees Kiiust: „Mind pole valimised huvitanud. Vallavõimuga kokkupuudet pole, töökoht on linnas, teedevõrk hea.“

Noor ema lastega Kuusalust: „Valimas pole ma kunagi käinud, ei huvita. Probleem on lasteaiakohtade puudus, seda oleme noorte emadega palju arutanud. Lastehoiuteema on oluline, ootame Kiiu lasteaia valmimist. Vallamaja töötajatest on olnud juttu seoses sellega, et ei tunta huvi noorte perede elukäigu vastu. Ühel mu tuttaval on tõsine probleem, keegi ei aita, ise ta abi ei küsi.“

Mees Salmistult: „Vallavanem Kirtsi on tubli, ta võiks jätkata. Elu on vallas edasi läinud – jalgtee tehti, ujula töötab, ehitatakse Kiiu lasteaeda.“

Noor pere Kuusalu külast: „Kindlasti on, mida võiks paremini teha, aga vald areneb, pealinn on lähedal. Toetame Reformierakonda, oleme valinud sellest nimekirjast üht inimest, kes on volikogus, oleme temaga rahul ja anname hääle ilmselt jälle talle.“

Keskealine mees Uurist: „Ootame, et Uuri tee saaks musta katte. Meie juures on kanalisatsioon allpool arvestust, voolab järve, Kuusalu Soojus peaks lõpuks hakkama sellega tegelema. Olen olnud IRLi valija, aga enam ei taha. Kõik räägivad ainult, kuidas hääli võita ja teistele ära teha, mitte seda, et kuidas elu paremaks muuta.“

Noor naine Kasispealt: „Külas on noori peresid, soovime, et külavahel oleks liikluspiirang. Oleme pöördunud vallamajja, öeldakse, tuleb teedeametiga suhelda. Sealt vastati, et vald ajab asja. Niisuguse probleemi lahendust ootan vallavõimult, lihtsaid tegusid.

Olen liikuv, minu jaoks ei ole Kasispea ääremaa. Elada pealinnast 70 kilomeetrit eemal, on Euroopa mõistes ideaalne lokatsioon. Pole probleem sõita Tallinna tööle ja tagasi. Tähtis on, et teed oleksid korras, kodust pääseks välja. Talvel pole sahk alati nii kiiresti kohale tulnud, kui vaja, oleme helistanud, et inimesed lumevangis.

Õppisin Loksa keskkoolis ja muretsen selle püsimajäämise pärast, kuid Kuusalu vallavõim ei saa seda mõjutada. Hea meel on, et väike Vihasoo algkool on alles. Näen, kui õnnelikud on mu pisikesed sugulased, kes seal õpivad. Sõidavad rattaga kooli, kohe pärast tundide lõppu tagasi. Valimistel osalen, tõenäoliselt annan hääle samale inimesele, kelle poolt olen hääletanud varem. Ta on volikogus ja kui on vajadus meie kandi huve kaitsta, teeb ka kõva häält.“       

Naine Viinistult: „Suuri probleeme ei näe. Valimiste teemasse ei ole süvenenud, oma tööga on nii palju tegemist, et valimiste tulek pole minuni jõudnud. Valimas käin, aga kui hakata mõtlema, keda seekord võiksin valida, siis ei oska öelda, ehk ei lähegi valima.“

Abielupaar Viinistult: „Oleme eluga üldjoontes rahul. Kui oli päevakorras Loksa valla ja Kuusalu valla liitumine, siis alguses arvasime, et võiks parem Loksa linnaga kokku minna, oleks lähemal. Nüüd oleme Kuusalu vallaga harjunud. Loksa linnas on eesotsas pensionärid, kes ei lase noortel toimetada. Hea, et Loksal on valla teeninduspunkt, kel vaja, saab seal asju ajada.

Seega erilisi miinuspunkte pole, ainult vesi. Meil oli oma külaotsas eraldi puurkaev, saime head puhast vett. Siis tehti puurkaev ümber, pandi kallid seadmed, ühendati kogu küla veevärk, algasid probleemid. Vesi on roostene, iga kuu vahetame filtrit. Naabrinaine ütleb, et polegi vaja kohvi keeta, kraanivesi sama tume. Teinekord on surve väga nõrk, paned pesumasina käima, ei tule vett. Helistad Kuusalu Soojusesse, palud vabandust, et jälle tülitad. Tullakse kohale, tehakse mõneks ajaks korda.

Vallavalitsuse inimesi teame, Viinistul olid veeküsimuses koos­olekud, nad käisid kohal. Et võim peaks kindlasti vahetuma, seda pole mõelnud. Valimas oleme alati käinud. Vaatame, kes kandideerivad ja mida nad teinud on. Lubadusi enam ei usalda, valime seniste tegude järgi. Päris nii ei vaata, et kindlasti valida inimest endisest Loksa vallast, ka Kuusalu kandis on tuttavaid.“