ILMI TERNOVSKAJA Loksa volikogu liige

944

Andres Kaarmanni asemel linnavolikogu liikmeks kinnitatud Ilme Jürimets taandas end volikoguliikme kohalt. Loksa valimiskomisjon kinnitas uueks asendusliikmeks IRLi nimekirjas Ilmi Ternovskaja, kes rääkis, et enne tema kohta langetatud otsust toimus linnavolikogu istung, millel ta ei saanud osaleda. Valimiskomisjon kinnitas ta volikogu liikmeks istungile järgnenud päeval. Valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Karin Kask ütles, et tegutses asendusliikme määramisel seadusega sätestatud korra järgi.