Kot­ka park­la ehi­ta­ja han­ge

1082

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das Kot­ka kü­las­se ka­van­da­tud „par­gi-rei­si“ park­la ehi­ta­ja leid­mi­seks rii­gi­han­ke, pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 17. no­vem­ber. Täh­ta­jaks esi­ta­ti kolm pak­ku­must, hin­nad olid va­he­mi­kus 139 126 eu­rot ku­ni 179 995 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Sood­sa­ma pak­ku­mu­se esi­tas Vers­ton Ehi­tus OÜ. Val­la aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar üt­les, kui val­la­va­lit­sus kin­ni­tab han­ke võit­ja, ha­ka­tak­se fir­ma­ga lä­bi rää­ki­ma. Kot­ka park­la tu­leb 25ko­ha­li­ne, tee­ris­tist vei­di Lok­sa poo­le. Muu­de­tak­se bus­si­pea­tu­se asu­koh­ta, ehi­ta­tak­se uus bus­sioo­te­pa­vil­jon ja jalg­teed bus­si­pea­tus­te­ni ning ra­ja­tak­se maan­tee­le üle­käi­gu­koht. Kuu­sa­lu vald sai Kot­ka park­la ra­ja­mi­seks EA­Si re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­te prog­ram­mist 111 000 eu­rot, val­la omao­sa­lus on 15 prot­sen­ti.

Eelmine artikkelAeg­vii­du val­la lipp an­tak­se ER­Mi­le
Järgmine artikkelAni­ja val­la kü­la­de ka­rao­ke­võist­lus