Kot­ka par­gi-rei­si park­la ka­van­da­tak­se uu­de koh­ta

2092
Kot­ka park­la es­kiis. Uus asukoht on maantee jõepoolses küljes. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel koos­ta­nud AS Kob­ras.

Prog­noo­si­ta­valt võib Kot­ka park­la ehi­tus maks­ta ku­ni 100 000 eu­rot.

Esial­gu oli ka­vas ra­ja­da Kuu­sa­lu val­la Kot­ka kü­las­se au­to­de­le park­la Kot­ka Ris­ti ben­sii­ni­jaa­ma lä­he­da­le Kol­ga­kü­la pool­ses­se kül­ge.
Val­la aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar üt­les, et kesk­kon­naa­met ei and­nud es­malt pla­nee­ri­tud koh­ta koos­kõ­las­tust. Koos­töös rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na pro­jek­tee­ri­jaks va­li­tud fir­ma­ga Kob­ras on park­la nüüd ka­van­da­tud uu­de koh­ta – Kot­ka bus­si­pea­tu­sest um­bes 50 meet­rit Lok­sa poo­le. Park­las­se ma­huks 25 au­tot, juur­de ehi­ta­taks kerg­liik­lus­tee ku­ni bus­si­pea­tu­se­ni ja eda­si Võ­su tee­ris­ti­ni.
Tal­lin­na poo­le suun­du­va­te­le bus­si­de­le te­hak­se pea­tus üle tee park­la vas­tu – se­ni­ne pea­tus ben­sii­ni­jaa­ma juu­rest tuuak­se see­ga na­tu­ke Lok­sa poo­le.
Tõ­nu Am­mus­saa­re hin­nan­gul võib park­la, uue bus­si­pea­tu­se ning kerg­liik­lus­tee ehi­tus maks­ma min­na kok­ku ku­ni 100 000 eu­rot. Ra­ha ehi­tu­seks taot­le­tak­se EA­Si piir­kon­na kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se prog­ram­mist. Toe­tust an­tak­se pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest ku­ni 85 prot­sen­ti, val­la oma­fi­nant­see­ring oleks ku­ni 15 prot­sen­ti. Taot­lus­te esi­ta­mi­se lõ­peb 4. ap­ril­lil. Kas toe­tust an­tak­se, sel­gub suve teises pooles.
Eral­di park­lat on Kot­ka­le va­ja see­tõt­tu, et ümb­rus­kon­na kü­la­de rah­vas sõi­dab sealt lii­ni­bus­si­de­ga Tal­lin­nas­se. Pal­jud käi­vad se­da­si pea­lin­nas tööl, Kot­ka ben­sii­ni­jaa­ma vas­tu tei­se­le poo­le Liia­pek­si-Lok­sa maan­teed on sa­ge­li par­gi­tud küm­me­kond au­tot.

Eelmine artikkelLegopäev tänavu avatud kõigile
Järgmine artikkelIda-Harju Koostöökoja taotlusvoorus 29 projekti