Ringkonnakohtu otsus Rehatse kaitsealast

777

Tallinna ringkonnakohus tühistas OÜ Ronette  ja Kuusalu vallavolikogu apellatsioonkaebusi menetledes Tallinna halduskohtu 20. märtsi 2008 otsuse – Kuusalu volikogu apellatsioonkaebus rahuldati, Ronette oma jäeti rahuldamata. Tallinna halduskohus otsustas märtsis 2008 OÜ Ronette kasuks – halduskohus tühistas ettevõtte kaebuse alusel Kuusalu vallavolikogu 27. juuni 2007 määruse nr 12 „Rehatse maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodus­objektina kaitse alla võtmine ja Rehatse kaitseala eeskiri.” Ronette vaidlustas määruse, kuna soovis avada maastikukaitseala territooriumile jäävas maardlas Kuusalu V liivakarjääri, samas andis Kuusalu vallavalitsus aasta varem, juunis 2006 nõusoleku OÜle Kiiu Soon kaevandamisloa väljastamiseks veidi eemal paiknevale Kuusalu III liivakarjäärile. Ringkonnakohus on oma seisukoha põhjenduste seas märkinud, ei ole piisavalt alust arvata, et määruse vastuvõtmise tingis soov luua konkurentsieelist OÜle Kiiu Soon. Maastikukaitseala piiride määratlemisel on tuginetud eksperdi teadmistele ja langetatud otsus ei ole meelevaldne, aluseks võeti selged looduslikud piirid. Kaitseala moodustamise esmaseks eesmärgiks oli maastiku kaitse puhkealana.

Eelmine artikkelMadalamates jalgpalliliigades peeti viimase vooru mängud
Järgmine artikkelValimistel edukamad ANDRE SEPP, JÜRI LILLSOO ja KALMER MÄRTSON