Koo­li­noor­te tant­su­peo esi­ne­jad va­li­tud

1246

Tantsupeo etendused on 30. juunil ja 1. juulil.

Juu­ni lõ­pus-juu­li al­gu­ses Tal­lin­nas toi­mu­va XII lau­lu- ja tant­su­peo „Mi­na jään“ tant­su­rüh­mad on eelp­roo­vi­de ja üle­vaa­tus­te käi­gus väl­ja va­li­tud ning ava­li­kus­ta­tud peo vee­bi­le­hel.
Tant­su­peo eten­du­si tu­leb kolm – üks ree­del, 30. juu­nil ning kaks eten­dust lau­päe­val, 1. juu­lil. Peo rong­käik toi­mub pü­ha­päe­val, 2. juu­lil, sel­le­le järg­neb lau­lu­pi­du Lau­lu­väl­ja­kul.

Ani­ja vald
Ani­ja val­last osa­le­vad noor­te tant­su­peol Keh­ra güm­naa­siu­mi 3.-4. klas­si võim­le­jad, nen­de ju­hen­da­ja on Jan­ne Kuusk­la.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­las­test osa­le­vad tant­su­peol 2. b klas­si ja 3. klas­si tant­su­rühm, mõ­le­maid ju­hen­dab Ka­ja Ast­rid Reis­ka.
Tant­suõ­pe­ta­ja Kris­ta Kukk viib peo­le Kuu­sa­lu koo­list kolm rüh­ma: 2. klas­si tant­su­rüh­ma, 5.-6. klas­si se­ga­rüh­ma ja noor­te­rüh­ma. Ju­hen­da­ja Ee­li­ka Kras­mus lä­heb peo­le Kuu­sa­lu koo­li 5. klas­si se­ga­rüh­ma ja kesk­koo­li se­ga­rüh­ma­ga.

Raa­si­ku vald
Aru­kü­la põ­hi­koo­list esi­ne­vad tant­su­peol 1.-2. klas­si se­ga­rühm Mi­kud-Man­nid ning 5.-6. klas­si rühm Mi­kud-Man­nid, ju­hen­dab Ka­ja Aru­sa­lu.

Lok­sa linn
Tant­su­peol osa­le­vad Lok­sa güm­naa­siu­mi 7.-8. klas­si se­ga­rühm, tant­si­ja­te ju­hen­da­jad on El­na Link­vist ja Ee­li­ka Kras­mus.