Kõn­nu raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja on LEI­LI LEHT­ME

540
LEILI LEHTME

Ala­tes jaa­nua­rist on Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu Kõn­nu fi­liaa­lis tööl uus raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja, sel­les ame­tis 27 aas­tat ol­nud Vai­ke Sild jäi pen­sio­ni­le. Kon­kur­si tu­le­mu­se­na va­li­ti uueks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaks Park­si kül­la oma isa­ko­ju koos abi­kaa­sa­ga ko­li­nud Lei­li Leht­me (pil­dil). Ta üt­leb, et raa­ma­tu­ko­gu töö on uus, see an­nab või­ma­lu­se tut­vu­da ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga ja loo­dab to­re­dat koos­tööd. Lei­li Leht­me on õp­pi­nud ko­kaks ja küm­me­kond aas­tat töö­ta­nud sel eria­lal. Hil­jem on õp­pi­nud juur­de uu­si ame­teid, ol­nud ka raa­ma­tu­pi­da­ja, mas­söör, too­tee­sit­le­ja-müü­gi­kor­ral­da­ja, lil­le­sead­ja-aia­ku­jun­da­ja ja et­te­võt­ja.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la õpi­las­te­ve­du jät­kab OÜ Här­ma Buss
Järgmine artikkelEMIL RU­TI­KU jät­kab vo­li­ko­gus