Kolga rahvas avas sigade matmispaiga blogi

1310

Blogi aadress on puhtalahemaanimel.blog­spot.com ja kannab nime „EI katkusigade matmispaigale Kolgas“.

Blogis on teade vihjeliinist, mille selgituseks on kirjas, et Lahemaale, Viru raba naaberkinnistule on planeeritud rajada Eesti suurim riiklik katkusigade matmispaik. Kõigil, kes märkavad Viru raba parkla vastas üle Loksa tee asuvas piirkonnas kaevetehnika liikumist või muud kahtlast tegevust, palutakse vihjeliini kaudu sellest teada anda.
Blogist saab lugeda ülevaadet Kolga piirkonna rahva koosolekutest, otsustest ja kirjadest seoses vastuseisuga plaanitavale matmispaigale. Ära on toodud lingid sel teemal ajakirjanduses ilmunud lugudele Äripäevas, Sõnumitoojas ja Harju Elus ning kirjavahetus ja ametlikud otsused, mis puudutavad veterinaar- ja toiduameti plaani teha võimalik katkusigade matmispaik Kolga lähedal asuvale kinnistule Kolga metskond 15.
Eelmisel kolmapäeval esitas Raido Ainlo Vahastu külast Kolga piirkonna inimeste esindajana Kuusalu vallavolikogule külavanemate kirjaliku pöördumise. Ehkki matmispaiga teemat ei olnud volikogu istungi päevakorras, sai ta istungi alguses sõna. „Oleme tänulikud, kui tehtaks nii, et see koht ei oleks matmispaigana arvestatav,“ lausus Raido Ainlo.
Pöördumises on juhitud volikogu tähelepanu sellele, et valla elanikega ei ole varasemalt matmispaiga teemat arutatud ja see pole arutusel olnud ka volikogu komisjonides, keskkonnale tekitatava kahju hinnangud on pealiskaudsed, vaatamata elanike vastuseisule ei ole veterinaar- ja toiduamet käskkirja muutnud, matmispaiga planeeringu jõustumisel on suur risk elukeskkonna kvaliteedile ja tekib maine taastamatu langus Kuusalu vallale, tulevikus muutub nulliks Kolga ja selle ümbruse külade hiljuti koostatud arengukava, sest ei soovita elada või tulla turistina loomade surnuaia kõrvale.
Valitud matmiskoht asub ligi kilomeetri kaugusel Vahastu külast, 2 kilomeetri kaugusel Kolga alevikus ja alla kilomeetri Viru rabast, on ülilähedal elanikele ja Lahemaale, öeldakse pöördumises.
Vallavanem Urmas Kirtsi ütles istungil, et Kuusalu valda on kavandatud kolm potentsiaalset matmiskohta, üks Kolga juurde, kaks polügoonile: „Kas sinna sigu maetakse, pole tõenäoline, kui sigade katk jõuab meie piirkonda, kasutatakse eelkõige Vireeni põleti võimalusi. Eelnevast on õpitud, enam ei hakataks kõiki sigu korraga hukkama, seda tehtaks järkjärgult.“
Matmispaikade teemat hakkab sel nädalal arutama Kuusalu volikogu keskkonnakomisjon. Värner Lootsmann tegi ettepaneku võtta küsimus volikogu järgmise istungi päevakorda.
Möödunud nädala alguses saatsid Kolga piirkonna külavanemad kirja veterinaar- ja toiduametile, kus teatasid, et on kategooriliselt Kolga matmispaiga vastu.
Amet palus seejärel Kuusalu vallavalitsusel anda seisukohad külavanemate kirjas väljatoodu kahele argumendile: Kolga metskond 15 kinnistu asub vastavalt valla üldplaneeringule kaitsemetsa kategoorias ning on määratud detailplaneeringu kohustusega alaks.
Vallavalitsus vastas 30. novembril ametile, et kinnistu on kaitsemetsa staatusega nii valla üldplaneeringu kui ka Harju maakonna teemaplaneeringu järgi ning detailplaneeringu algatamine on tekkinud olulise avaliku huvi tõttu põhjendatud.
Vallavalitsus kinnitas kirjas, et kinnistu Kolga metskond 15 ei ole sobilik matmispaigaks ning palus selle asemel arvata matmispaikade nimekirja alternatiivne asukoht Valgejõe või Suru külas.