Kolga Rahva Maja 15 aastaks MTÜle Õnne Maja

1145

Kuusalu volikogu lubas vallavalitsusel anda 2030. aastani MTÜle Õnne Maja tasuta kasutusse Kolga vana vallamaja, mida renoveeritakse Kolga Rahva Majaks. Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas, et MTÜ Õnne Maja soovib renoveerimist jätkata ja kasutada toetusi struktuurifondidest – pärast renoveerimist peab maja olema avalikus kasutuses vähemalt 5 aastat.