Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­jaks 3 kan­di­daa­ti

1000

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­da­tud kon­kur­si­le Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja leid­mi­seks esi­ta­ti täh­ta­jaks, 15. juu­liks kolm aval­dust koos CV ja mo­ti­vat­sioo­ni­kir­ja­ga. Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets üt­les, et kaks kan­di­daa­ti on Kuu­sa­lu val­last, kol­mas väl­jast­poolt. Kan­di­daa­did kut­su­tak­se vest­lu­se­le, uus ju­ha­ta­ja peaks töö­le asu­ma 1. au­gus­tist. Kol­ga muu­seu­mi se­ni­ne ju­ha­ta­ja Anu Kar­jat­se lah­kus töölt omal soo­vil, ta oli muu­seu­mi­ju­hi ame­tis üle 10 aas­ta, soo­vib end nüüd pü­hen­da­da roh­kem kal­lig­raa­fia­le.

Eelmine artikkelEla­d Aru­kü­las 5 aas­tat – tee­nid väl­ja ko­gu­kon­na­liik­me tun­nis­tu­se
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­de-s­pet­sia­lis­ti kon­kurss