Töötuid 31. juuli seisuga

1112

Töötukassa andmetel on 31. juuli seisuga registreeritud töötuid Harju maakonnas kokku 9183, neist linnades 7710 ja valdades 1473. Mullu oli ligi 700 rohkem. Loksa linnas on 70 registreeritud töötut (jaanuaris oli 83, veebruaris 89). Anija vallas on 67 (jaanuaris 87, veebruaris 82), Kuusalu vallas 66 (83, 87), Raasiku vallas 54 (55, 54).