Kol­ga­kü­las oli heit­ja­te mit­me­võist­lus

508

26. au­gus­til toi­mus Kol­ga­kü­la pal­lip­lat­sil tra­dit­sioo­ni­li­ne heit­ja­te mit­me­võist­lus Kol­ga­kü­la SK Ra­da ka­ri­ka­te­le. Võis­tel­di kuu­li­tõu­kes, ket­ta­hei­tes ja oda­vis­kes. Osa­võt­jaid oli 23, neist 19 meest ja 4 naist. Tu­le­mus­te ar­ves­ta­mi­ne toi­mus küm­ne­võist­lu­se ta­be­li alu­sel, kus kõik võist­le­sid ühes ar­ves­tu­ses, kuid igaüks ka­su­tas oma võist­lusk­las­si­le mõel­dud kaa­lu­ga hei­te­va­hen­deid.

Nais­test sai 766 punk­ti­ga esi­ko­ha Iri­na Knia­ze­va. Ta tõu­kas kuu­li 7.35 meet­rit (328 punk­ti), hei­tis ke­tast 20.58 meet­rit (283 punk­ti) ja vis­kas oda 19.50 meet­rit (155 punk­ti). Iri­na Knia­ze­va­le jäi vaid ühe ühe punk­ti­ga al­la 765 punk­ti ko­gu­nud An­ni Jõe, kel­le tu­le­mu­sed olid 7.43, 24.49 ja 13.41 meet­rit (333, 357 ja 75 punk­ti) ning Lee­nu Aas­rand 551 punk­ti­ga (6.81, 15.96 ja 12.01 meet­rit).

Mees­test või­tis Kaa­rel Kii­ver 1391 punk­ti­ga. Ta tõu­kas kuu­li 10.06 meet­rit (489 punk­ti), hei­tis ke­tast 36.66 meet­rit (597 punk­ti) ja vis­kas oda 30.35 meet­rit (305 punk­ti). Tei­seks tu­li 1305 punk­ti­ga And­res Voo­rand, kel­le tu­le­mu­sed olid vas­ta­valt: 10.26 (501), 31.18 (488) ja 31.17 (316) ning kol­man­daks Al­lar Pärn 1271 punk­ti­ga: 9.34 (446), 29.05 (446) ja 31.81 (325). Kuu­li­tõu­kes oli And­res Voo­ran­na 10.26 meet­rit päe­va pa­rim. Ket­ta­hei­tes te­gi pa­ri­ma tu­le­mu­se Egert Jõe­saar – 44.04 meet­rit an­dis 747 punk­ti – kuid te­ma teis­tel ala­del ei võis­tel­nud. Oda­vis­kes sai 40.23 meet­ri­ga (445) ala­või­du Ger­man Gu­lya­kov, kes kok­ku­võt­tes oli ka­hek­sas.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 5. septembril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­sek­re­tär on LII­SA OJAN­GU