Kol­ga­kü­la selt­si le­ping rah­va­ma­ja hal­da­mi­seks

437

Vo­li­ko­gu pi­ken­das Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja MTÜ Kol­ga­kü­la Selts sõl­mi­tud le­pin­gut va­ra ta­su­ta ka­su­ta­mi­se koh­ta 2030. aas­ta­ni – vald on and­nud Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja selt­si­le hal­la­ta. Va­ba­te­ge­vu­se koor­di­naa­tor He­li Gesc­hei­mer põh­jen­das, et se­ni­ne le­ping on sõl­mi­tud aas­ta­ni 2023. MTÜ soo­vib taot­le­da toe­tust Lea­der-prog­ram­mist, kus on nõue, et in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te pu­hul peab pä­rast pro­jek­ti el­lu­vii­mist keh­ti­ma va­ra ka­su­ta­mi­se le­ping veel viis aas­tat.

Eelmine artikkelLume­lin­na­sid ehi­ta­ma!
Järgmine artikkel25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot, 2. osa