Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­jas va­he­tus üld­lii­der

953

AND­RES KAAR­MANN

Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas toi­mus 16. märt­sil mä­lu­män­gu­sar­ja eel­vii­ma­ne nel­jas voor. 40 võist­kon­na kon­ku­rent­sis ja­ga­sid 47 punk­ti­ga esi­koh­ta Ma Ja Sa ning Su­va­li­sed.

Võrd­selt 44 punk­ti­ga järg­ne­sid Noor Ju­min­da, Ro­man­ti­kud ning Keh­ra Ma­ru. Kai­su­ka­rud ja Aru­kü­la ko­gu­sid 43 punk­ti.
Pä­rast nel­jan­dat voo­ru va­he­tus ka sar­ja üld­lii­der, kel­leks on Ma Ja Sa 179 punk­ti­ga. Se­ni liid­ri­koh­ta hoid­nud Vär­ner Broz pi­di nel­jan­das män­gus piir­du­ma 37 punk­ti­ga ning on nüüd kok­ku ko­gu­nud 172 punk­ti. Sa­ma pal­ju punk­te on ka Su­va­lis­tel.

Esi­kol­mi­ku­le järg­ne­vad Kai­su­ka­rud 164, Keh­ra Ma­ru 158 ning Noor Ju­min­da 155 punk­ti­ga.   

Sar­ja vii­ma­ne voor ning lõ­pe­ta­mi­ne ja pa­re­ma­te au­ta­sus­ta­mi­ne toi­mub lau­päe­val, 14. ap­ril­lil.