Ko­du­kok­ka­de tal­vi­ne ret­sep­ti­kon­kurss

49

Põh­ja-Ees­ti toi­du­võr­gus­tik kor­ral­dab ko­du­kok­ka­de ret­sep­ti­kon­kur­si „Uued ja põ­ne­vad tal­vi­sed Põh­ja-Ees­ti mait­sed“, mil­le täh­taeg on 15. veeb­ruar. Osa­le­ja­telt oo­da­tak­se Põh­ja-Ees­tis val­mis­ta­tud too­rai­nest ko­dus­te toi­tu­de ret­sep­te, pa­lu­tak­se li­sa­da val­mis­ta­mi­sõ­pe­tus, toi­du lu­gu, fo­tod või vi­deo. Osa­le­ja­te ret­sep­tid aval­da­tak­se ko­ka­raa­ma­tus ja neid kut­su­tak­se töö­tu­ba­des­se. Pro­jek­ti­juht Eha Paas: „Talv on pa­rim aeg val­mis­ta­da mõ­nu­said ko­du­seid toi­te, eri­ti so­bi­vad me õh­tu­tes­se ah­ju- ja pa­ja­road. Ah­ju­roog ei pea ole­ma soo­la­ne, võib ol­la ka ma­gus­toit. Kan­di­dee­ri­ma so­bi­vad kõik suu­re ar­mas­tu­se ja pü­hen­du­mu­se­ga teh­tud toi­dud. Roh­kem leiab in­fot Aren­dus­ko­ja ko­du­le­helt: ko­ha­lik­toit.aren­dus­ko­da.ee“.

Eelmine artikkelKIK toe­tab Kuu­sa­lu hakk­pui­du­kat­la va­he­ta­mist 117 900 eu­ro­ga
Järgmine artikkelSõnumitoojas 27. jaanuaril