Sõnumitoojas 27. jaanuaril

255
 • Kogu­kon­na-, kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tus­te toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest;
 • KIK toe­tab Kuu­sa­lu hakk­pui­du­kat­la va­he­ta­mist 117 900 eu­ro­ga;
 • ATKO an­dis ena­mi­ku ida suu­na pil­ve­bus­se SE­BE-le es­mas­päe­val;
 • Tule­kul Lea­der-ra­ha­de täien­da­vad taot­lus­voo­rud;
 • Kuu­sa­lu val­la tel­li­ta­vad kon­kur­siü­ri­tu­sed;
 • Oht­li­ke jäät­me­te ko­gu­mis­ring ka Kuu­sa­lu piir­kon­nas;
 • Tal­linn-Aru­kü­la-Tal­linn kom­merts­lii­ni hak­kab tee­nin­da­ma Go­Bus;
 • Aru­kü­la staa­dio­nia­la­le ehi­ta­ti paar­küm­mend lu­mes­kulp­tuu­ri;
 • Raa­si­ku kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­sid saa­vad val­laee­lar­vest üle 73 000 eu­ro;
 • Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list lah­kub;
 • Raasiku valla IT-juhi ametikoht;
 • Val­la­va­nem RII­VO NOOR: „Ani­ja val­la ee­lar­ve maht on sa­ma suur kui mul­lu.“;
 • Taa­si­se­seis­vu­nud Ees­ti üks esi­me­si era­poo­de on Sood­las te­gut­se­nud üle 30 aas­ta;
 • JÜRI KU­RIK saab Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi;
 • Keh­ra Snai­pers alus­tas spor­di­lii­du Jõud jää­ho­ki­tur­nii­ri või­du­ga;
 • Ko­du­kok­ka­de tal­vi­ne ret­sep­ti­kon­kurss;
 • Co­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­mi­sest Ida-Har­jus;
 • Kuidas valimisliitude esindajad hindavad eelmist aastat kohalikus poliitikas.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 3. veebruaril.

Eelmine artikkelKo­du­kok­ka­de tal­vi­ne ret­sep­ti­kon­kurss
Järgmine artikkelOrien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja lii­dab kol­me põlv­kon­na har­ras­ta­jaid