Kodu­tun­ne ko­gub ra­ha Raa­si­ku pe­re­le

914

Ka­nal 2 te­le­saa­te Ko­du­tun­ne mees­kond on alus­ta­nud ra­ha ko­gu­mist, et ai­da­ta Raa­si­ku ale­vi­ku noo­rel pe­rel ko­li­da oma maj­ja. Saa­te­te­gi­jad kir­jel­da­vad, et 5aas­ta­se Anet­te-Kris­ti va­ne­mad Krist­li ja Ar­go on eri­li­sed noo­red: „Sün­di­des sai Krist­li aju­kah­jus­tu­se, sel­lest hoo­li­ma­ta on Krist­li va­ne­mad te­da ala­ti võt­nud kui ta­va­list last ja kas­va­ta­nud te­mast tub­li ja töö­ka neiu. Krist­li ja te­ma mees Ar­go on tub­lid noo­red, kes vaa­ta­ma­ta oma eri­pä­ra­de­le ela­vad toi­me­kat elu ja kas­va­ta­vad viieaas­tast tüd­ru­ku­tirt­su. Noo­rel pe­rel oli või­ma­lus soe­ta­da Raa­si­ku­le ma­ja. Prae­gu on see aga ela­mis­kõlb­ma­tu, väl­ja tu­leb ehi­ta­da pe­su­ruum ning pai­gal­da­da reo­vee­ma­hu­ti.” An­ne­tu­si saab te­ha Raa­si­ku val­la­valit­suse pan­ga­kon­to­le või Ko­du­tun­de an­ne­tus­numb­ri­le he­lis­ta­des. Pe­re lu­gu oli Ka­nal 2 eet­ris es­mas­päe­va, 12. märt­si õh­tul.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­te kon­kur­si vest­lu­sed 22. märt­sil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lil uus orel