Ko­da­ni­ku­jul­gu­se au­märk ROLAND BUR­KI­LE Uu­rist

839
ROLAND BURK

Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val an­dis jus­tiits­mi­nis­ter Rai­vo Aeg 23 ini­me­se­le üle ko­da­ni­ku­jul­gu­se au­mär­gi. Nen­de seas oli ka La­he­maa Pä­ris­mus­ko­ja pe­re­mees, Kuu­sa­lu val­las Uu­ri kü­las elav Ro­land Burk. Ta pea­tas tä­na­vu veeb­rua­ris Kuu­sa­lu via­duk­til Ale­xe­la tank­las roo­li­joo­di­ku ning mõ­ni kuu hil­jem ai­tas Rak­ve­re Põh­ja­kes­ku­ses kok­ku kuk­ku­nud meest ja pääs­tis te­ma elu. Ro­land Burk üt­les uu­dis­te­por­taa­li­le Del­fi an­tud in­terv­juus, et mõ­le­mal ju­hul tu­li kii­res­ti te­gut­se­da. Ta jul­gus­tas ini­me­si va­ja­li­kul het­kel jul­gelt te­gut­se­ma ning kui ise ei os­ka ai­da­ta, hüü­da ap­pi, mõ­ni tei­ne võib osa­ta abis­ta­da. Ro­land Burk kir­jel­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mär­kas Kuu­sa­lu tank­las pur­jus meest, kes oli käi­nud kios­kis ost­mas. Ta ta­kis­tas oma au­to­ga me­he väl­ja­sõi­tu maan­tee­le, tea­tas po­lit­seis­se ja se­gas joo­di­kul tee­kon­na jät­ka­mist ku­ni po­lit­sei saa­bu­mi­se­ni, sest sel­li­ses sei­sun­dis au­to­juht võis ol­la oht en­da­le ja teis­te­le. Elu­pääst­mi­se juh­tum oli um­bes kolm kuud hil­jem, kui viis lap­si Põh­ja­kes­ku­se män­gu­nur­ka, ja­la­nõu­de juu­res nä­gi pi­ka­li meest, kel­le nä­gu oli si­na­kaks tõm­bu­nud. Ta asus kunst­lik­ku hin­ga­mist te­ge­ma, me­he abi­kaa­sa oli ju­ba jõud­nud kut­su­da kii­ra­bi, me­he elu sai pääs­te­tud. Ro­land Burk mär­kis, et on elus­ta­mist õp­pi­nud kait­se­väes ja Kait­se­lii­dus ning ka loo­dus­koo­li­ta­ja­na peab os­ka­ma abi­va­ja­jat ai­da­ta. Tun­nus­tu­se päl­vi­nud jul­ge­te­le ko­da­ni­ke­le an­tud au­mär­gi­ga sa­mas kar­bis oli kin­gi­tu­seks ka see­ria­numb­ri­ga käe­kell.

Eelmine artikkelRaa­si­ku ja Kuu­sa­lu vald tun­nus­ta­sid tub­li­maid noo­ri
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa raa­ma­tu jaoks ko­gu­tak­se Hooand­ja kau­du an­ne­tu­si