KIKilt neli miljonit Anija küla ÜVKle

1604

KIKi keskkonnaprogrammist eraldati Anija küla uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks neli miljonit krooni. OÜ Velko AV juhataja Rain Oksa sõnul kaetakse sellega Anija valla omaosalus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist saadavale toetusele Anija küla uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks: „Kuna Ühtekuuluvusfondi toetus hõlmas Anija küla ÜVK trasside renoveeritavat osa, siis uusehituste tarbeks esitati täiendav taotlus keskkonnaprogrammile.“