Kiiu lasteaed liitus KiVa programmiga

1191

Kiiu las­teaia Kii­ge­põnn õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Kai­sa Kai­sel, õpe­ta­jad Rai­li Päll ja Ka­ri­na Sam­mel­selg ning õpe­ta­ja as­sis­tent Kät­lin Sepp osa­le­sid ok­toob­ri al­gu­ses MTÜ Las­te­kait­se Liit prog­ram­mi „Kiu­sa­mi­sest va­ba las­teaed ja kool“ koo­li­tu­sel Tal­lin­nas. Nüüd on Kiiu las­teaed lii­tu­nud Kiu­sa­mi­sest Va­baks ehk Ki­Va me­too­di­ka­ga.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 18. oktoobril
Järgmine artikkelRaa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tus lä­heb pla­nee­ri­tust kal­li­maks