Kii­ru­se­pii­ran­gust Keh­ra las­teaia juu­res

37
Kehra Lastetare lasteaed

Ani­ja val­la­va­lit­sus te­gi trans­por­dia­me­ti­le et­te­pa­ne­ku vä­hen­da­da Keh­ras Las­te­ta­re las­teaia­ga piir­ne­val maan­tee­lõi­gul piir­kii­rust 30 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis, näh­ta­vu­se pa­ran­da­mi­seks tä­his­ta­da üle­käi­gu­ra­ja liik­lus­mär­gid kol­la­se taus­ta­ga. Trans­por­dia­me­tist vas­ta­ti, et las­teaia juu­res lu­ba­tud sõi­du­kii­rus 50 km/h on lõi­gu­le so­bi­lik. Kol­last taus­ta ka­su­ta­tak­se liik­lus­mär­ki­de üm­ber vaid juh­tu­del, kus märk kesk­kon­nast sel­gelt ei eris­tu, Keh­ra lõi­gul on häs­ti näh­ta­vad. Trans­por­di­amet nõus­tus, et üle­käi­gu­ra­ja tee­kat­te tä­his­tus po­le seal pii­sav ega kor­rekt­ne ja lu­bas, et see töö te­hak­se ke­va­del-su­vel.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la Kul­li kü­la ela­ni­kud üt­le­sid kül­la kar­jää­ri ra­ja­mi­se­le tin­gi­mus­te­ta EI
Järgmine artikkelAni­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi saa­vu­tas Tul­ja­ku võis­tu­laul­mi­sel esi­ko­ha