Keh­ras sel­gus Ees­ti kä­si­pal­li­meis­ter tü­tar­las­te C-klas­sis

1448

Nä­da­la­va­he­tu­sel, 1.-2. ap­ril­lil toi­mu­sid Keh­ras tü­tar­las­te C-va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2002 ja noo­re­mad) Ees­ti meist­ri­võist­lus­te II eta­pi män­gud.
Esi­me­ne etapp oli jaa­nua­ris Ta­pal. Kuus nais­kon­da män­gi­sid kaks kor­da oma­va­hel lä­bi tur­nii­ri­süs­tee­mis. Meist­riks tu­li Re­val-Sport/ Tal­lin­na Spor­di­koo­li I nais­kond, kes ko­gus 20 punk­ti. Järg­ne­sid 16 punk­ti­ga Re­val-Sport/Kop­li ja 12 punk­ti­ga Re­val-Sport/ Tal­lin­na Spor­di­koo­li II nais­kond. HC Keh­ra neiud said 8 punk­ti­ga 4. ko­ha.
En­ne avae­tap­pi oli Keh­ra nais­kon­nal 4 punk­ti, tei­sel eta­pil tee­ni­ti sa­ma pal­ju. Lau­päe­val alis­tas HC Keh­ra SK Ta­pa 21:13 ja HC Tal­lin­na 25:13, kuid kao­tas Re­val-Sport/Kop­li­le 18:21. Pü­ha­päe­val kao­ta­ti Re­val-Sport/ Tal­lin­na SK I nais­kon­na­le 7:25 ja Re­val-Sport/ Tal­lin­na SK II-le 16:28. Keh­ra võist­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks tun­nis­ta­ti Hee­te Kuusk­la.

Eelmine artikkelIda-Har­ju pos­til­jo­nid kat­se­ta­vad jalg­ra­tas­te ase­mel ATV­sid
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la koe­rao­ma­ni­kud soo­vi­vad koer­te­le har­ju­tus­väl­ja­kut