Keh­ras sel­gu­sid Ani­ja val­la esi­me­sed ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid

1135

Tei­si­päe­val, 26. sep­temb­ril kor­ral­das Ani­ja Val­la Spor­di­maailm Keh­ra staa­dio­nil es­ma­kord­selt Ani­ja val­la meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Võis­tel­di ket­ta­hei­tes, kau­gus­hüp­pes ning 100 ja 800 meet­ri jook­sus.
Ku­na kunst­mu­rus­taa­dio­nil ke­tast hei­ta ei saa, joo­ni­ti ket­ta­hei­te­ring staa­dio­ni kõr­va­le, ho­ki­väl­ja­ku­le. Me­hi osa­les 5, nai­si 2. Nais­test või­tis Crist­lin Kuld­maa, kes hei­tis 29.42 meet­rit, tei­se ko­ha sai Ju­lia Šats­ka­ja 23.26 meet­ri­ga. Mees­test tu­li val­la meist­riks Laur Kip­per (36.95), järg­ne­sid Hei­ko Kraub­ner (30.47) ja Han­nu Loik (25.63).
100 meet­ri jook­sus osa­les 3 naist. Või­tis Pi­ret Ur­met aja­ga 16,0 se­kun­dit, Crist­lin Kuld­maa tu­le­mus oli 16,1 se­kun­dit. Me­hi jook­sis 11. Fi­naa­li pää­se­sid eel­jook­su­de 4 kii­re­mat. Või­tis Ma­rius Un­ger (12,1 se­kun­dit), Laur Kip­pe­ri (12,9), Re­ne Loo­gi (13,2) ja Hei­ko Kraub­ne­ri (13,4) ees.
Kau­gus­hüp­pe või­tis kol­me osa­võt­ja seas Crist­lin Kuld­maa, kes hüp­pas pa­ri­mal kat­sel 3.70 meet­rit. Tei­seks tu­li Pi­ret Ur­met (3.43) ja kol­man­daks Ju­lia Šats­ka­ja (3.32). Me­hi osa­les 10, esi­ko­ha või­tis Ind­rek Lill­soo 5.11 meet­ri­ga. Järg­ne­sid Sig­mar Seer­mann (5.08) ja Hei­ko Kraub­ner (4.90). Na­pilt jäi nel­jan­daks Ma­rius Un­ger, kes hüp­pas sa­mu­ti 4.90 meet­rit, kuid pa­re­mu­selt tei­ne tu­le­mus oli keh­vem.
Ka 800 meet­ri jook­sus võist­les 3 naist ja 10 meest. Nais­test või­tis Ju­lia Šats­ka­ja (3.29,3) Crist­lin Kuld­maa (3.55,6) ja Pi­ret Ur­me­ti (4.16,4) ees. Mees­test sai esi­ko­ha Hei­ko Kraub­ner (2.24,7), järg­ne­sid Ma­rius Un­ger (2.31,9) ja Jaan Viir­mann (2.34,5).

Eelmine artikkelVali­ja mee­les­pea
Järgmine artikkelSõnumitoojas 11. oktoobril