Sõnumitoojas 11. oktoobril

1696
 • Kehra osad lapsevanemad ei soovi keelekümblusklassi;
 • Tulekul on Aegviidu Matkaselli ja Anija Eide pulmapidu;
 • Kehra ait-kuivati on antud tasuta rendile MTÜle Ingver;
 • Raasiku valla valimisdebatt: probleemid ja koostööplaanid;
 • Raasiku kooli- ja alevikuraamatukogu kolisid kokku uude majja;
 • ADOLF TEINO küttis karu;
 • Raasiku valla haridustöötajad käisid vastuvõtul;
 • Loksal alustas proove puhkpilliorkester;
 • PAALBERGIDELE Eesti sportliku pere tunnustus;
 • Joaveski simmanil esinevad Vihasoo suupillimängijad;
 • Valimiste rahvaküsitlus; Kiiu mõisal on taas kupliga haritorn;
 • Karu murdis Uuris ja Muuksis kolmel korral lambaid;
 • Kuusalu valla peole andsid hoogu noortebänd ja puhkpilliorkester;
 • Kuusalu valla uus hoolekandespetsialist on AIGI REINOMÄGI.
Eelmine artikkelKeh­ras sel­gu­sid Ani­ja val­la esi­me­sed ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid
Järgmine artikkelRaa­si­ku koo­li- ja ale­vi­ku­raa­ma­tu­ko­gu ko­li­sid kok­ku uu­de maj­ja