Keh­ras ava­tak­se lin­nu­lau­lu koo­liõu

733

Es­mas­päe­va õh­tul alus­ta­sid kunst­ni­kud Keh­ra koo­li algk­las­si­de ma­ja ja kuns­ti­de­koo­li si­seõue sei­na­le suur­te maa­lin­gu­te te­ge­mist. „Sin­na tu­leb kau­nis pilt Ees­ti­maa loo­du­sest. Li­saks maa­li­tak­se puu­deoks­te­le ka meie met­sa­des ela­vad 16 lin­du, kel­le va­lis väl­ja loo­du­se­mees Fred Jüs­si. Need lin­nud hak­ka­vad edas­pi­di pil­dil just­kui laul­ma – sel­leks ka­su­ta­me Fred Jüs­si teh­tud lin­nu­lau­lu­de sal­ves­ti­si,“ sel­gi­tas et­te­võt­mi­se idee au­tor, Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam. Kunst­ni­kud koos kuns­ti­hu­vi­lis­te õpi­las­te­ga töö­ta­vad sei­na­maa­lin­gu kal­lal õh­tu­ti, et või­ma­li­kult vä­he se­ga­da koo­li tööd. Lin­nu­lau­lu koo­liõu ava­tak­se pi­du­li­kult pü­ha­päe­val, 20. mail kell 13. Ava­mi­se­le on pa­lu­tud ka Fred Jüs­si.

Eelmine artikkelAru­kü­la wal­dorf­kool soo­vib mõi­sa­hoo­vi moo­dulk­las­si­ruu­me
Järgmine artikkelSõnumitoojas 16. mail