Keh­ras­se te­hak­se lu­me­linn

783

Ani­ja val­la­va­ne­ma Ar­vi Ka­ro­ta­mi koh­tu­mi­sel val­la noor­te­ko­gu esin­da­ja­te­ga ot­sus­ta­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­da veel ühe et­te­võt­mi­se­ga – pü­ha­päe­val, 11. märt­sil ehi­ta­tak­se Keh­ra staa­dio­nia­la­le liu­väl­ja et­te Ani­ja val­la lu­me­linn. Tee­ma on EV 100, lu­mes­kulp­tuu­ri­de ka­van­did tee­vad Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed ja õpe­ta­jad,  ideid või­vad pak­ku­da ka osa­le­jad. „Soo­vi­me lu­me­lin­na kau­du an­da pil­di Ees­ti rii­gi esi­me­sest aas­ta­sa­jast,“ sõ­nas val­la­va­nem. Osa­le­ma oo­da­tak­se võist­kon­di oma val­last, naa­ber­val­da­dest, kaa­sa  võt­ta oma töö­riis­tad. Pa­ri­ma­te­le on au­hin­nad: „Loo­da­me, et tu­leb vä­he­malt sa­da ini­mest, te­ge­vust jät­kub kõi­gi­le.“

Eelmine artikkelKo­mis­jon Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­te va­li­mi­seks
Järgmine artikkelPikop­ro­jekt pro­jek­tee­rib Aru­kü­la koo­li laien­dust