Keh­ra staa­dio­nil 80ko­ha­li­ne tri­büün

1438

Möö­du­nud nä­da­lal pai­gal­da­ti Keh­ra staa­dio­ni­le ne­li 20 is­te­ko­ha­ga tri­büü­ni ning üks tre­pi­moo­dul. Need tel­li­ti OÜlt Sport­ser­vi­ce ning mak­sid 7300 eu­rot. Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se sel­gi­tas, et moo­du­lid on trans­por­di­ta­vad ning neid saab ra­tas­te abil liht­salt üm­ber pai­gu­ta­da. Pü­ha­päe­val oli Keh­ra staa­dio­nil jalg­pal­li­mäng, mil­lel oli li­gi 50 pealt­vaa­ta­jat. „Kui män­ge hak­kab edas­pi­di re­gu­laar­selt kü­las­ta­ma üle 100 pealt­vaa­ta­ja, pea­me mõt­le­ma li­sais­te­koh­ta­de pea­le. Tu­le­vi­kus on staa­dio­nia­la­le või­ma­lik ma­hu­ta­da 600-700 is­te­koh­ta,“ sõ­nas ta.

Eelmine artikkelLii­ni- ja koo­li­bus­sid on Kiiu-Kuu­sa­lu tee­lõi­gul üm­ber suu­na­tud
Järgmine artikkelVibu­lask­mi­se maail­ma­meis­ter RAIT OTS Aru­kü­last peab end pü­ha­päe­vas­port­la­seks