Lööme külad lille!

1695

MADIS PRAKS,
Kuusalu valla
majandusspetsialist

Vallas on üsna palju maju, mis näevad välja luitunud, ajahambast puretud värviga. Üks võimalik põhjus, miks hooned käest lastud, on sageli ka värvi maksumus.
Kuusalu vallas on algamas on Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kodukaunistuse kampaania „Lööme külad lille“. Kampaania idee on ärgitada inimesi oma kodude kaunimaks muutmisele ja toetada tegevust.
Vallaelanikel on võimalus saada toetust oma elumajade värvimiseks. Toetus hõlmab eluhoone välisseintele ja katusekattele, akendele ja uste välispindadele, rõdupiiretele ja aknapaledele tehtud kulutusi. Toetuskõlbulikud on välisvärvid ja värvimistööde teostamiseks vajalikud vahendid, sealhulgas puidukaitsevahendid ja kruntvärvid ning pindade ettevalmistusvahendid.
Vallavalitsus on kokku leppinud värvifirmadega, kampaanias osalejatele on 20 protsenti soodustust. Vald toetab majade värvimist kuni 300 euroga elamu kohta või maksimaalselt 50 protsenti tehtavatest kuludest.
Taotlemine on lihtne, tuleb täita vormikohane sooviavaldus, leppida kokku vallaametnikuga aeg, et koos teha värvi vajava elamu ülevaatus. Siis värvida hoone, täita aruanne ning taas kutsuda kohale vallaametnik, kes vaatab tehtud töö üle. Kampaania algab 15. mail. Avaldusi kampaanias osalemiseks on võimalik kirjalikult esitada 15. maist 15. juunini. Avalduse vormi ja kampaania täpsed tingimused on avalikud alates 15. maist valla kodulehel. Kes soovib täpsemat selgitust, saab infot küsida vallakantseleist. Elamu peab olema värvitud ja aruanne valda esitatud hiljemalt käesoleva aasta 15. oktoobriks.
Allahindlust värvilt on võimalik saada kõigil kampaanias osalejatel. Vallaeelarvest on kavas toetada kampaaniat kuni 10 000 euroga, seega jätkub toetust minimaalselt 40 soovijale. Toetussumma makstakse välja pärast seda, kui hoone omanik on esitanud värvimiseks ostetud värvi ja kulumaterjali maksedokumendid ja aruande, vallaametnik on värvitud hoone üle vaadanud.
Kuusalu vallavalitsus osaleb kampaanias koos Vihula valla, keskkonnaameti ja Säästva Renoveerimise Infokeskusega. Organiseeritud on koolitused, kus spetsialistid räägivad, kuidas on otstarbekas hooneid värvimiseks ette valmistada, milliseid värve valida, millised on meie piirkonnale iseloomulikud värvitoonid. Koolitused toimuvad 28. mail Kolgaküla rahvamajas ja 3. juunil Kuusalu rahvamajas. Koolitustele järgneb 4. juunil õppepäev, mille käigus on võimalik juhendajate abil katsetada erinevaid töövõtteid ja värve. Koolitus on osalejatele tasuta. Selle läbimine annab eelistuse toetuse saamisel. Koolitustele registreerimine on alanud. Võrdsete taotluste puhul eelistatakse ajaliselt varem laekunud avaldusi.
Idee majade värvimiskampaaniaks tekkis juba 4 aastat tagasi. Eeskujuks oli endises Loksa vallas toimunud samalaadne ettevõtmine, mis oli vägagi edukas. Toona toetati majade värvimist kuni 5000 krooniga, kuid mitte enam kui 50 protsenti värvimise kogumaksumusest. Maju, mis said uue värvi, oli umbes 40.
Loodan, et kampaania pakub inimestele huvi ja paneb mõtlema, kuidas muuta kodud ilusamaks, külad veelgi kaunimaks.