Keh­ra Snai­pers sai kao­tu­se ja või­du

1367

Keh­ra Snai­per­si jää­ho­ki­mees­kond kao­tas har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga Tal­lin­na lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te 3. gru­pi 4. voo­ru män­gus Ku­ra­se Hül­jes­te­le, kuid või­tis Uu­de­kü­la Pat­si.
Es­mas­päe­val, 20. märt­sil Ško­da jää­hal­lis toi­mu­nud män­gus tu­li Keh­ra mees­kon­nal 2:3 al­la van­du­da HK­le Ku­ra­se Hül­ged.
Kui­gi män­gu al­guses viis Sven Grents Ja­nek Hi­ni söö­dust Snai­per­si juh­ti­ma, lõp­pes ava­kol­man­dik 1:1 vii­gi­ga, tei­sel läk­sid vas­ta­sed juh­ti­ma 2:1. Vii­ma­sel kol­man­di­ka­jal õn­nes­tus Jaak Kuu­sel män­gu­seis Rain Lill­soo re­sul­ta­tiiv­sest söö­dust vii­gis­ta­da, kuid siis saat­sid vas­ta­sed veel kor­ra lit­ri Keh­ra mees­kon­na vä­ra­vas­se. Snai­pers kao­tas 2:3.
Järg­mi­sel päe­val, 21. märt­sil koh­tus Keh­ra Snai­pers Ton­di­ra­ba jää­hal­lis Uu­de­kü­la Pat­si­ga. Ju­ba 5. män­gu­mi­nu­til viis Ar­nold Jär­ve­la Keh­ra 1:0 juh­ti­ma, mõ­ni­küm­mend se­kun­dit hil­jem saa­tis Ar­go Kau­ge lit­ri Kar­ry Küü­ne­mäe ja Tar­mo Lill­soo söö­tu­dest taas vas­tas­te vä­ra­vas­se. Ava­kol­man­di­kul löö­di ka kol­mas vä­rav – se­da te­gi taas Ar­go Kau­ge, see­kord Rain Lill­soo ja Kar­ry Küü­ne­mäe söö­tu­dest. Snai­pers või­tis 3:0.

Eelmine artikkelPolitsei aastaraamat
Järgmine artikkelKol­ga met­sa­raie rah­va­koo­so­le­kud jät­ku­vad