Keh­ra raudteejaama oodatakse sealt siberisse saadetuid

849

Ani­ja val­la ela­nik Tiiu Tris­berg kut­sub 25. märt­siks Keh­ra raud­tee­jaa­ma saa­tu­se­kaas­la­si, kes 1949. aas­tal sa­mu­ti Keh­ra jaa­mas ron­gi­le pan­di ja Si­be­ris­se saa­de­ti. Ta saa­tis laia­li kut­sed nei­le, kel­le­ga Si­be­ris tut­vus. Tul­la on lu­ba­nud 41 ini­mest, neist kau­ge­mad Hiiu­maalt ja Pär­nust. „Ole­me va­rem kaks kor­da Ani­ja mõi­sas koh­tu­nud, vii­ma­ti 1997. aas­tal. Jää­me jär­jest va­ne­maks, küü­di­ta­mi­sest saab ju­ba 69 aas­tat, see­tõt­tu mõt­le­sin, et võik­si­me veel kord kok­ku tul­la,“ sõ­nas Tiiu Tris­berg. Keh­ras­se on sel päe­val oo­da­tud ka tei­sed, kes saa­de­ti sealt 1949. aas­tal loo­ma­va­gu­ni­tes kül­ma­le maa­le.

Eelmine artikkelHar­ju­maa koo­li­noor­te meist­ri­võist­lu­sed si­se­ker­ge­jõus­ti­kus
Järgmine artikkelEes­ti MV män­gus jäi HC Keh­ra Põl­va­le al­la