Keh­ra las­teaed ko­gus laa­da­ga 511 eu­rot

1419

Möö­du­nud nä­da­lal ko­gu­ti hea­te­ge­vus­laa­da­ga Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia­le 511,09 eu­rot. Lap­se­va­ne­mad tõid müü­giks män­guas­ju, rii­deid, ja­lat­seid, raa­ma­tuid, rat­taid ja muud, üt­les Le­pa­trii­nu hoo­le­ko­gu lii­ge Kat­rin Roo­me­re. Laa­dal käis ost­mas ka neid, kel­lel las­teaiaea­li­si lap­si po­le: „Mõ­ni tu­li, et ra­ha an­ne­ta­da, paar ini­mest te­gid üle­kan­de.“ Hoo­le­ko­gu kor­ral­da­tud laa­da­ga soo­vi­ti ko­gu­da ra­ha ka­he põ­ran­da­ro­bo­ti jaoks. Kok­ku mak­sa­vad need 1100 eu­rot. Laa­dast üle­jää­nud as­ju müüak­se 13. mail Keh­ra noor­te­kes­ku­se kir­bu­tu­rul. Siis loo­de­tak­se põ­ran­da­ro­bo­ti­te ost­mi­seks va­ja­li­k ra­ha kok­ku saa­da.