Keh­ra ja Kuu­sa­lu koo­li tüd­ru­kud on Har­ju­maa osa­vai­mad korv­pal­lu­rid

1242

Kol­ma­päe­val, 26. ap­ril­lil toi­mus Keh­ras Har­ju­maa koo­li­de ku­ni 5. klas­si pois­te­le-tüd­ru­ku­te­le ning 6.-7. klas­si tüd­ru­ku­te­le mõel­dud tea­te­võist­lus „Osa­vaim korv­pal­lur“. Võist­lus koos­nes viiest korv­pal­li­ga har­ju­tu­sest, tu­li pal­li­ga lii­ku­da, põr­ga­ta­da, söö­ta ja vi­sa­ta.
Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­test või­tis esi­ko­ha Keh­ra güm­naa­siu­mi I võist­kond koos­sei­sus Ker­tu Eha­nurm, Elii­se Veer­sa­lu, Ka­ro­li­na Luš­ki­na, Li­sett Han­sen, Dea-Liis Kub­be, Kris­ti­na Sva­ta­nen­ko, nen­de õpe­ta­ja on Pi­ret Ur­met. Aru­kü­la põ­hi­koo­li I võist­kond sai 4. ko­ha, Kuu­sa­lu kesk­kool 5., Raa­si­ku põ­hi­kool 6. ja Keh­ra güm­naa­siu­mi II võist­kond 8. ko­ha.
Ku­ni 5. klas­si pois­te seas läks esi­koht Vai­da põ­hi­koo­li­le, Kuu­sa­lu kesk­kool sai 2. ko­ha. Võist­kon­da kuu­lu­sid Kul­dar Paal­berg, Mar­go Põl­lu­vee, Joo­nas Amer, Mar­ten Mänd, Ar­man Ced­rik Ki­vi­sik ja Al­len La­rin, nen­de õpe­ta­ja on Mar­gus Keer­ma. Aru­kü­la põ­hi­koo­li II võist­kond sai 4., Keh­ra güm­naa­sium 6., Raa­si­ku põ­hi­kool 8. ja Aru­kü­la I võist­kond 9. ko­ha.
6.-7. tüd­ru­ku­te esi­ko­ha või­tis Kuu­sa­lu kesk­kool – Car­men Pa­jus­te, Kris­ti­na Mä­kiše­va, Kärt Kir­si­maa, Ker­tu Pee­gel, Ma­riel­la Soom ja Sig­rid Ee­sa­lu, nen­de õpe­ta­ja on Ing­rit Keer­ma. Keh­ra güm­naa­sium sai 4. ko­ha, Raa­si­ku põ­hi­kool 8. ko­ha.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu mees­koor kut­sub tal­gu­te­le Lau­lu­peo kuu­si­kus­se Raa­ma­ti­ku mäe­le
Järgmine artikkelAAMA­NI­TE Ka­ru­kämb­la farm sai pa­ri­ma maa­kar­ja­kas­va­ta­ja ränd­ka­ri­ka