Keh­ra ja Aru­kü­la jät­ka­vad võist­le­mist kä­si­pal­li meist­ri­tiit­li eest

718

Ees­ti kä­si­pal­li meist­ri­lii­gas on põ­hi­hooaeg lä­bi, jät­ka­tak­se vee­rand­fi­naa­li­de­ga.
Põ­hi­hoo­ja eel­vii­ma­ses män­gus kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per 5. ap­ril­lil oma ko­du­väl­ja­kul 30:31 (14:17) al­la Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­le.
Keh­ra­las­test olid re­sul­ta­tiiv­se­mad Dmyt­ro Yan­kovs­kyi 8 ja Mi­ki­ta Yer­mas­he­vich 6 vä­ra­va­ga. Vii­ma­ses män­gus alis­tas Keh­ra mees­kond võõr­sil põ­hi­hooa­ja võit­nud Põl­va Ser­vi­ti 32:28 (18:12). Võit­ja­te re­sul­ta­tiiv­seim oli 9 vä­ra­vat vi­sa­nud Mar­ko Slas­ti­novs­ki. Mi­ki­ta Yer­mas­he­vich li­sas 6 ning Kas­par Lees ja Uku-Ta­nel Laast 5 vä­ra­vat.
Aru­kü­la SK alis­tas 4. ap­ril­lil ko­du­saa­lis HC Tal­la­se 29:26 (16:14). Aru­kü­la edu­ka­mad 7 vä­ra­vat vi­sa­nud Krist­jan Järv ja Rau­no Esop, Siim Vald­lo li­sas 6. Ku­na vii­ma­ses män­gus alis­tas HC Tal­las Ta­pa SK, pää­ses Aru­kü­la SK 6. mees­kon­na­na vee­rand­fi­naa­li.
Ka­he või­du­ni män­gi­ta­va­tes vee­rand­fi­naa­li­des koh­tub Aru­kü­la Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­ga ning Vil­jan­di HC Tal­la­se­ga. Esi­me­se paa­ri võit­ja koh­tub pool­fi­naa­lis Keh­ra­ga, tei­se paa­ri võit­ja tiit­li­kaits­ja Põl­va Ser­vi­ti­ga. Aru­kü­la-Viim­si män­gud on 18. ap­ril­lil Viim­sis ja 20. ap­ril­lil Aru­kü­las, kui on va­ja pi­da­da ka kol­mas mäng, toi­mub see 23. ap­ril­lil Viim­sis.

Eelmine artikkelNoor­soo­töö Lok­sa gru­pis on Kuu­sa­lu ja Vi­hu­la vald
Järgmine artikkelRaasiku valla 1. lisaeelarve vastu võetud