Keh­ra au­to­maat­tank­la aju­ti­selt su­le­tud

1098

24. juu­list on re­mon­diks su­le­tud Keh­ras Kes­ku­se tä­na­va ää­res asuv kü­tu­se­tank­la. Circ­le K Ees­ti ASist öel­di, et seo­ses uue­le kau­ba­mär­gi­le üle­mi­ne­ku­le saab Keh­ra au­to­maat­jaam uue il­me. Va­rem Sta­toi­li ni­me all te­gut­se­nud Circ­le K tee­nin­dus­jaa­madel on uus logo, nüüd va­he­ta­tak­se neid au­to­maat­jaa­ma­des. „Ku­na suur osa veel Sta­toi­li kau­ba­mär­ki kand­va­test au­to­maat­jaa­ma­dest kuu­lu­sid va­rem Pre­mium 7 võr­ku ning on num­ber seits­me ku­ju­li­sed, tu­leb et­te võt­ta pi­sut põh­ja­li­ku­mad üm­be­r­ehi­tus­tööd kui liht­salt lo­go­de va­he­tus,“ sel­gi­tas Circ­le K Ees­ti ASi tu­run­duss­pet­sia­list Mad­li Me­ri­la. Keh­ra tank­la on esi­me­ne põh­ja­li­ku üm­be­re­hi­tu­se saa­va­test Circ­le K au­to­maat­jaa­ma­dest. Tan­ki­mi­ne muu­tub mu­ga­va­maks, ku­na edas­pi­di saab se­da te­ha ka­tu­se all ning uu­te kü­tu­se­pum­pa­de­ga. Ehi­tus­tööd peak­sid lõp­pe­ma 14. au­gus­til ning uue­ne­nud tank­la on ka­vas ava­da 18. au­gus­til.

Eelmine artikkelVel­ko AV uus juht on TOO­MAS REI­SI
Järgmine artikkelRaa­si­kul al­gab Pa­ju tä­na­va sõi­du­tee ja kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­ne