Keh­ra algk­las­si­ma­ja fas­saad saab kor­da

498
Kehra linn.

Tä­na­vu te­hak­se kor­da Keh­ra güm­naa­siu­mi algk­las­si­de­ma­ja fas­saa­di kaks se­ni veel re­no­vee­ri­ma­ta kül­ge. Hoo­ne ühe­kord­ne osa ka soo­jus­ta­tak­se, üle­jää­nud osas pai­gal­da­tak­se vun­da­men­di hüd­roi­so­lat­sioon, fas­saa­dil te­hak­se kroh­vi­pa­ran­du­si ja vär­vi­tak­se. Tööd teeb OÜ Swe­de­hi­tus ning need lä­he­vad maks­ma 71 940 eu­rot. „Ot­si­si­me te­gi­jat ala­tes maist, al­les nüüd õn­nes­tus lei­da,“ sõ­nas ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis. Ta li­sas, et al­gul pak­ku­mu­si ei tul­nud, kui pi­ken­da­ti täh­tae­ga, neid küll esi­ta­ti, kuid pa­ku­tud hin­nad olid lii­ga kal­lid. Lõ­puks pee­ti ka­he et­te­võt­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­si ning pa­lu­ti neil hin­na­pak­ku­mi­si kor­ri­gee­ri­da. Töö­de täht­aeg on ok­toob­ri lõpp.

Eelmine artikkelVoo­sel käi­nud Amee­ri­ka fil­mi­mees on Ees­ti­maast lum­ma­tud
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la õpi­las­lii­ni­de­le ve­da­jad lei­tud