Kaunissaarde tuleb kalapääs

1801

Anija volikogu nõustus OÜ Nordpont vee erikasutusloa taotlusega. Abivallavanem Urmo Sitsi selgitas, et AS Tallinna Vesi on kohustatud tegema Kaunissaare paisu kõrvale kalapääsu, ehitustööde ajaks on vaja veetaset muuta. Ehitustööd on kavandatud aprill-november 2015. „Ilmaprognooside põhjal püütakse leida optimaalsem aeg, et kalapääsu ehitamisega kõige vähem keskkonda mõjutada,“ sõnas Urmo Sitsi.