Kau­ni Ko­du kon­kur­si tu­le­mu­sed Raa­si­ku val­las

332
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul tä­na­vu­se Kau­ni Ko­du kon­kur­si võit­jad. Maa­ko­du­de ka­te­goo­rias või­tis Li­dia ja Val­do Ve­si­lin­nu ko­du Här­ma kü­las, ti­hea­sus­tu­se ela­mu­te ka­te­goo­rias Mar­gus Var­re­se ko­du Aru­kü­las. Erip­ree­mia said Mae ja Ju­han Trump. Kolm pa­ri­mat saa­vad val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ja sei­nap­laa­di. Tä­nu­kir­ja saa­vad Hel­ve Re­he­papp Aru­kü­last ja Sir­je Loik Här­ma kü­last. Pa­ri­maid tun­nus­ta­tak­se ko­da­ni­ku­päe­va ak­tu­sel no­vemb­ris.